Vandrings- & cykelleder

  1. Upplevelser
  2.  » Vandrings- & cykelleder

Kyrkvägen

Kyrkvägen mellan Trehörningsjö och Arnäs var i bruk fram till Trehörningsjös första kyrka byggdes1836. Innan dess gick folket den 55 km långa vägen till Arnäsvall.

Nylidenrundan

En 10 km lång led som passerar berg och dalar, älgfångstgropar, myrar och idylliska tjärnar. Leden går även ner till Gideälven där man kan fiska och paddla.

Urskogsleden

Urskogsleden hette tidigare Ödemarksleden. Leden är idag betydligt kortare än det var tänkt i den ursprungliga sträckningen. Den är dock hela 45 km  lång från Björna camping till Vändåtbergets naturreservat. Det som möter vandraren är orörda skogar, modernt skogsbruk, spår av gamla kulturer och avtryck från den samiska bosättningen som fortfarande finns och lever kvar. Vid byn Locksta passerar leden en av länets bäst bevarade och mest dramatiska randdelta efter isälvar.

Läs mer

Björnaslingan

Björnaslingan är 76 km lång och går mellan Örnsköldsvik och Björna. Från Arnäsvall tar småvägar vid över Faresta, Landsjö till Björna. Tillbakavägen går längs den större väg 352.
Turen passerar många badsjöar och övernattning kan ordnas på flera ställen.

Trehörningsjö

I Trehörningsjö finns fyra cykelleder som utgår från samhället och är ca 70 km långa. De är markerade och leder till bad- och fiskesjöar, kyrkor, fäbodar, kvarnar och naturreservat.

 

  1. Upplevelser
  2.  » Vandrings- & cykelleder