Sevärdheter

Title Address Description
Aspsele Stenvalvsbro
Aspsele 160, 890 50 Björna, Sverige

Hitta hit

Batteribacken
Husumvägen, 890 50 Björna, Sverige

Hitta hit

Gruvberget
Unnamed Road, 890 50 Långviksmon, Sverige

Hitta hit

Hemlingsforsarna
Hemling 234, 890 51 Långviksmon, Sverige

Hitta hit

Kolidenstugan
890 51 Långviksmon, Sverige

Hitta hit

Kvarnforsen
352, 890 50 Björna, Sverige

Hitta hit

Rödmyrsstugan
Kålhuvudet Naturreservat, 890 51 Långviksmon, Sverige

Hitta hit

Sjul Jonssons kåta
Unnamed Road, 890 50 Björna, Sverige

Hitta hit

Skallbergsgrottorna
Bergforsvägen, 896 93 Gideå, Sverige

Hitta hit

Stockholmsgatan
Stockholmsgata naturreservat, 919 92 Solberg, Sverige

Hitta hit

Svedje fäbod
Svedje 305, 890 37 Gideå, Sverige

Hitta hit

Prostinnans park
Skollärarvägen 7, 890 37 Gideå, Sverige

Hitta hit

  1. Upplevelser
  2.  » Sevärdheter

Aspsele Stenvalvsbro

Vacker Stenvalvsbro från 1919 över Gideälven, norr om Aspsele.

Hitta hit

Batteribacken

Försvarsanläggning som byggdes vid det svensk/finska kriget med Ryssland 1808-1809. Ryssland hotade även Ångermanland och den svenska armén beslöt att postera 20 soldater i Björna vid Batteribacken. Försvaret bestod av 30 meter lång försvarsverk som hade skottgluggar för musköter och även kanske kanoner. Vid andra älvbanken finns några ryssar begravda som bevis att försvaret behövdes.

Hitta hit

Gruvberget

I Gruvberget fanns en blygruva som var i bruk under 1800-talet och gömdes under kriget 1808-1809. Dess position glömdes och blev en myt under 200 år. Under 1870-talet och fram till mitten av 1950 har flera lycksökare försökt hitta guld och ädelmetaller i berget. Den som blev mest känd för sitt arbete och som har lämnat spår av sin dröm är Nils Wiklund, även kallad Gruv Wiklund. Han grävde för hand ett schakt som uppskattas till 4-5 meter djupt in i bergets fot.

Hitta hit

Hemlingsforsarna

De sista av Gideälvens större forssträckor som klarat sig undan vattenkraftsutbyggnaden. Inleds i Skallviksforsen följd av Hemlingsforsen. Långstrandsforsen uppdelas på två forssträckor med ett sel emellan. Den totala fallhöjden uppgår till 37 meter.

Hemlingsforsen, hitta hit
Långstrandsforsen, hitta hit

Kolidenstugan

Koliden/Hemling är en gammal fäbodplats och bjuder på anor sedan 1700-talet. Idag finns en ”Byastuga” på Koliden. Koliden bjuder på en underbar, fantastisk utsikt.

Hitta hit

Kvarnforsen

En naturskön vy och bra rastplats. En kilometerlång forssträcka med 14 meters fallhöjd, uppdelat i Kvarn- och Sågforsen. Vid kvarnforsen finns en gammalkvarnbyggnad. En lång trappa med 144 steg leder ner till älvstranden och kvarnen. Rastplatsen har vindskydd, grillplatser och ett handikappanpassat utedass.

Hitta hit

Locksta skvaltkvarn

En timrad skvaltkvarn som nyttjades av fyra hemman uppfördes på platsen redan vid 1800-talets mitt. Det timrade kvarnhuset blev förstört av en vårflod 1914. Ett nytt kvarnus byggdes men revs senare. Det nuvarande kvarnhuset byggdes 1979 som en rekonstruktion av det äldra timrade kvarnhuset som en gång stod på samma plats.

Prostinnans park

Uppkallad efter prostinnan Clementine Björkqvist som under sent 1800-tal planterade vitsippor vid ett lusthus med utsikt över Gissjön. Det ursprungliga lusthuset finns inte kvar men idag står ett lusthus där till hennes minne.

Hitta hit

Rödmyrsstugan

Rödmyrstugan är en av stugorna efter Urskogsleden och den ligger i Kålhuvudets naturreservat. I den finns det fyra stora övernattningsbritsar och även en kallkälla strax

Hitta hit

Sjul Jonssons kåta

Den ursprungliga lappkåtan beboddes en bra bit in på 1900-talet och renoverades på 1980-talet. För några år sedan raserades kåtan av ett vindfälle och har nu återuppförts på ursprunglig plats. Skyltat från skogsväg.

Hitta hit

Skallbergsgrottorna

Kommunens största grotta och Sveriges djupaste i urberg. Grottsystemet är skyltat från vägen mellan Gideå och Svedje norr om Gissjön. Under öppentiderna finns nedgångstrappor utplacerade.

Läs mer

Hitta hit

Stockholmsgatan

Naturreservat med en mäktig kanjonbildning som finns vid Lägstaåns källflöde vid Västerbottensgränsen. Sägnen säger att namnet på platsen kommer från en jämförelse med de trånga gränderna i Stockholms gamla stad. En imponerande urbergskanjon som bildades för ca 9000 år sedan av en isälv som uppstod i samband med tappningar av en stor isdämd issjö belägen direkt norr om länsgränsen mot Västerbotten. isälven gröpte ur berget i en svaghetszon och en kanjon bildades. Området kan nås både från norr och söder. Skogsbilvägar leder till den stig som passerar området.

Läs mer

Hitta hit

Svedje fäbod

En liten, öppen fäbodvall som anlades vid mitten av 1800-talet. Den har bestått av fyra fäbodstugor och fem fähus.

Hitta hit

  1. Upplevelser
  2.  » Sevärdheter