Naturreservat

Title Address Description
Bågaliden
Ragaliden, 890 50 Björna, Sverige

Hitta hit

Gammtratten
Gammaltratten, 890 51 Solberg, Sverige

Hitta hit

Gammyrbrännan
Unnamed Road, 890 50 Björna, Sverige

Hitta hit

Getingstaliden
Unnamed Road, 896 93, Sverige

Hitta hit

Granliden
Unnamed Road, 895 99 Solberg, Sverige

Hitta hit

Hemlingsån
352, 890 51 Långviksmon, Sverige

Hitta hit

Herrbergsliden
Unnamed Road, 890 54 Trehörningsjö, Sverige

Hitta hit

Killingkullen
Unnamed Road, 895 99 Björna, Sverige

Hitta hit

Kravattsliden
Unnamed Road, 890 50 Björna, Sverige

Hitta hit

Kålhuvudet
Kålhuvudet Naturreservat, 890 51 Långviksmon, Sverige

Hitta hit

Källfors
Unnamed Road, 890 37 Gideå, Sverige

Hitta hit

Skallbergsgrottorna
Bergforsvägen, 896 93 Gideå, Sverige

Hitta hit

Stockholmsgatan
Stockholmsgata naturreservat, 919 92 Solberg, Sverige

Hitta hit

Sör-Stormyrliden
Unnamed Road, 890 50 Björna, Sverige

Hitta hit

Trolltjärn
Trolltjärn Naturreservat, 895 99 Solberg, Sverige

Hitta hit

Vändåtberget
Vändåtbergets Naturreservat, Unnamed Rd,, 890 50 Björna, Sverige

Hitta hit

  1. Upplevelser
  2.  » Naturreservat

Bågaliden

Ett av kommunens högsta berg med toppen på 530 m. ö. h. På toppen står ett gammalt brandbevakningstorn med tillhörande stuga samt radiomast. Från tornet är utsikten milsvid över norra Ångermanlands skogslandskap. Stugan på toppen saknar bäddar men har en vedeldad kamin. Ödemarksleden går genom området, liksom en skoterled från Nyliden och Storborgaren.

Läs mer

Hitta hit

Gammtratten

Höghöjdsskog med fjällkänsla. Toppen ligger 578 m. ö. h med fjällbjörkar och spännande, sluttande myrar. Här kan du hitta verkliga rariteter som lavarna mörk rödprick och stiftgelélav liksom vedsvampen tallporing som är känd från få skogar i landet. Insektsvärlden är rik med både större och mindre barkplattbagge. forskning på skalbaggar pågår här liksom studier av långtransporterande luftföroreningar. En av fyra övervakningsstationer i Sverige finns här.

Läs mer

Hitta hit

Gammyrbrännan

I denna delvis branta ostsluttning finns fina partier av urskogsartad tallskog. Här har den starkt hotade vedsvampen urskogsporing påträffats.

Läs mer

Hitta hit

Getingstaliden

Getingstaliden är ett naturskogsområde med många gamla träd och god tillgång på hänglavar. Här finns sällsynta lavarter som långskägg och violettgrå tagellav.

Läs mer

Hitta hit

Granliden

Granliden är ett naturskogsartat granskogsområde med en hel del arter som är knutna till död ved. Du når reservatet via vägen som löper i reservatets norr kant.

Läs mer

Hitta hit

Hemlingsån

En skogså som är ungefär 50 km lång med kortare forsar omväxlat med sel och sjöar. Sveriges enda utterreservat. Det finns utter i området och det är i första hand för att skydda utterns livsmiljö som vattensystemet har skyddats. Här finns även flodpärlmussla samt ett genetiskt intressant bestånd av harr. Tidigare brukades ån som flottarled. Vissa åpartier är paddlingsbara för dig som är sugen på äventyr, då fallhöjden är hela 215 meter.

Läs mer

Hitta hit

Herrbergsliden

Skogen på Herrbergsliden är naturskogsartad men inte helt orörd av människan. I reservatet kan du vandra i gammal granskog och upp på berg med grova tallar.

Läs mer

Hitta hit

Killingkullen

Killingkullen är ett naturreservat med brandpräglad tallskog. Här finns gott om döda träd, vilket gynnar arter som annars har det tufft i dagens moderna skogsbruk.

Läs mer

Hitta hit

Kravattsliden

 Är ett reservat på 140 hektar som Holmen Skog har avsatt. Reservatet lånar sitt namn från berget i området, Kravattsliden, som i sin tur är uppkallat efter sjön Kravattnet strax öster om berget. Topplatån ligger på 450 meters höjd och har fjällskogskaraktär, med mycket gles långsamväxande granskog och inslag av korta, grova tallar och torrakor. I östra delen ligger en smedja som användes under 1800-talet vid brytning av järnmalm.

Läs mer

Hitta hit

Kålhuvudet

Kålhuvudet är kommunens mäktigaste urskogsområde, nästan komplett med alla urskogens karaktärer och arter. I Kålhuvudets naturreservat kan du uppleva John Bauer-skogen i verklighet. Bakom varje övervuxen, mossig sten förväntar du dig att stöta på troll och över de fuktiga sluttande myrarna kan ana skogsrån som dansar. Kålhuvudet når du från väg 352 strax söder om Hemling. På vändplanen går en stig till en öppen övernattningsstuga vid Västerhus-Rödmyran. Fyra bäddar med plats för åtta personer. Från stugan går en stigslinga genom området. Ödemarksleden är en annan infartsled som passerar strax norr om stugan.

Läs mer

Hitta hit

Källfors

Källfors naturreservat är en kort sträcka av Husån som utgör en värdefull livsmiljö för flodkräfta, utter, flodnejonöga, havsöring och harr.

Läs mer

Hitta hit

Skallbergsgrottorna

Kommunens största grotta och Sveriges djupaste i urberg. Grottsystemet är skyltat från vägen mellan Gideå och Svedje norr om Gissjön. Under öppentiderna finns nedgångstrappor utplacerade.

Läs mer

Hitta hit

Stockholmsgatan

Naturreservat med en mäktig kanjonbildning som finns vid Lägstaåns källflöde vid Västerbottensgränsen. Sägnen säger att namnet på platsen kommer från en jämförelse med de trånga gränderna i Stockholms gamla stad. En imponerande urbergskanjon som bildades för ca 9000 år sedan av en isälv som uppstod i samband med tappningar av en stor isdämd issjö belägen direkt norr om länsgränsen mot Västerbotten. isälven gröpte ur berget i en svaghetszon och en kanjon bildades. Området kan nås både från norr och söder. Skogsbilvägar leder till den stig som passerar området.

Läs mer

Hitta hit

Sör-Stormyrliden

I denna steniga och glesa naturskog kan du ströva runt och njuta av tystnaden och ensamheten. Här finns inga stigar eller andra anordningar för att underlätta friluftslivet, så det kan vara bra att ha med en GPS.

Läs mer

Hitta hit

Trolltjärn

En närmare 12 meter djup tjärn som ligger mellan lodrätt stupande bergväggar. På en klippvägg finns en hällristning från stenåldern föreställande en lyckad jakt. 

Läs mer

Hitta hit

Vändåtberget

Vändåtbergets naturreservat utgör ett av landets mest värdefulla exempel på nordlig barrskog, tajga. Här finns flera typer av naturskog som i olika grad är präglad av tidigare skogsbränder.  Genom reservatet går vandringsleden Urskogsleden och det finns en stuga med kamin där du kan övernatta.

Läs mer

Hitta hit

  1. Upplevelser
  2.  » Naturreservat