Hembygdsgårdar & kyrkor

Title Address Description
Björna Hembygdsgård
Villagatan 44, 890 50 Björna, Sverige

Hitta hit

Gideå Hembygdsgård
Hundsjövägen 8, 890 37 Gideå, Sverige

Hitta hit

Trehörningsjö Hembygdsgård
Karlsviken 120, 890 54 Trehörningsjö, Sverige

Hitta hit

Björna Kyrka
Björna by, 890 50 Björna, Sverige

Hitta hit

Gideå Kyrka
Bergforsvägen 42, 890 37 Gideå, Sverige

Hitta hit

Lillkyrkan Nyliden
Nyliden 118, 890 50 Björna, Sverige

Hitta hit

Trehörningsjö Kyrka
Strandvägen 4, 890 54 Trehörningsjö, Sverige

Hitta hit

  1. Upplevelser
  2.  » Hembygdsgårdar & kyrkor

Björna Hembygdsgård

Hembygdsgården är en gammal bondgård hitflyttad från Movattnet 1973. Den är ursprungligen uppförd under den tidigare delen av 1700-talet. På hembygdsområdet finns även tröskloge, höhässja, bagarstuga, häbre smedja, bastu, skogsarbetarkoja och tjärdal.

Läs mer

Hitta hit

Björna Kyrka

Belägen drygt 2 km från Björna samhälle. Den första kyrkan på platsen uppfördes 1797 och brann ner 1848. Den nuvarande kyrkan uppfördes åren 1850- 1853 och renoverades i slutet av 1890 talet. Kyrkan vilar på en grund av natursten och består av ett långhus med gaveltorn och ingång i väster.

Läs mer

Hitta hit

Gideå Hembygdsgård

Alla hus på hembygdsgården på Gideåvallen är ditflyttade. Mangårdsbyggnaden är en sexknutsbyggnad från 1868 från Västergissjö. Härbret från början av 1800-talet kommer från samma by. Bastu, lada, och kyrkstallar med stallkammare på övervåningen finns också på området. Här finns även ett gårdsmuseum och en tidstypisk örtagård anlades 1979.

Läs mer

Hitta hit

Gideå Kyrka

Belägen centralt i Gideå samhälle. Träkyrkan uppfördes åren 1806-1809 på initiativ av ägarna till Gideå bruk, bröderna Jacob Christian och Isaac Ephrahim Classon. På grund av krig och missväxt fördröjdes arbetena med kyrkan och invigningen ägde rum först år 1818. Kyrktornet uppfördes 1815 och ersatte en provisorisk klockstapel från 1810.

Läs mer

Hitta hit

Lillkyrkan Nyliden

Belägen i centrala Nyliden. En nedlagd byskola som renoverats och byggts om till och blivit kyrkobyggnad. År 1961 installerades kyrkklockan i stapeln. Korfönstret har tidigare suttit i Björna kyrka.

Läs mer

Hitta hit

Trehörningsjö Hembygdsgård

Linatorpet ligger strax utanför Trehörningsjö, vid Inre Lemesjöns strand. Gården med ett antal byggnader är från 1890-talet och representerar ett hem från förra sekelskiftet. Linatorpet Karlsviken 120 89054 Trehörningsjö

Hitta hit

Trehörningsjö Kyrka

Belägen strax utanför Trehörningsjö samhälle. Träkyrkan uppfördes 1836 med Gideå kyrka som förebild. Ett kyrktorn tillkom 1882. Kyrkan har en stomme av liggtimmer och består av ett långhus med kor i väster. Norr om koret finns en vidbyggd sakristia.

Läs mer

Hitta hit

  1. Upplevelser
  2.  » Hembygdsgårdar & kyrkor